ARCHITEKTONICKÝ
ATELIÉR KARLOVY VARY

Výstavní a administrativní budova společnosti Gienger Bohemia Otovice

Nová výstavní a administrativní budova je určena pro důstojnou presentaci špičkového výrobního a obchodního sortimentu společnosti spolu s administrativním zabezpečením chodu společnosti v dostatečném prostorovém a funkčním komfortu. Umístění a orientace nové výstavní a administrativní budovy koncepčně navazuje na stávající zástavbu areálu. Celková hmota budovy je navržena v jednoduchém tvaru, odpovídajícímu industriálnímu charakteru areálu, vnitřní požadované provozní náplni a marketingovému záměru stavebníka. Pro základní a doplňkové architektonické prvky na fasády jsou navrženy současné moderní materiály. Budova není podsklepená. Základní provozní řešení je rozloženo do dvou nadzemních podlažích. 1.NP má místnosti určené k návštěvám veřejnosti, k presentaci společnosti, k jednání se zákazníky a obchodními partnery. Ve 2.NP jsou umístěny místnosti pro zaměstnance společnosti s vyloučeným vstupem veřejnosti a omezeným vstupem obchodních partnerů a ostatních zákazníků. Funkční provozní místnosti jsou na obou podlažích doplněny technickým a hygienickým zázemím. 


© 2024 ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR KARLOVY VARY