ARCHITEKTONICKÝ
ATELIÉR KARLOVY VARY

Spojené balneoprovozy LS Švýcarský dvůr a Sanssouci - Karlovy Vary

Společným cílem všech partnerů, podílejících se na realizaci díla, bylo vybudovat  pro stávající sanatoria komplexní léčebné zázemí, které zkvalitní a významně rozšíří spektrum poskytované lázeňské péče. Řešení celého balneo komplexu dvou velkých sanatorií sestává ze čtyř hlavních vzájemně propojených částí. Stávající vila Mercedes, před opravou a rekonstrukcí ubytovací depandance, zajišťuje kompletní vanové koupele a thermotherapii, nová budova rehabilitačního bazénu spojená s vilou Mercedes zahrnuje kompletní vodoléčebný sál, saunu a potřebné technické zázemí. Objemově menší, technicky však stejně náročná část koplexu je skryta pod zemí a tvoří ji spojovací chodby v tělesech ražených tunelů. První chodba vede od výtahu v suterénu bazénové části do suterénu LS Švýcarský dvůr a je dlouhá 16,0 metrů, druhá chodba vede ze vstupního suterénu vily Mercedes k výtahu a schodišti u LS Sanssouci. Tato chodba je dlouhá 45,0 metrů a podchází hlavní obslužnou komunikaci v území. Chodby jsou vestavěny do hornicky ražených tunelů zajištěných železobetonovou stříkanou stěnou s tlakovou hydroizolací. Obě chodby umožňují bezbarierové kryté propojení 4 budov celého komplexu Sanssouci, Švýcarský dvůr, Mercedes a nové balneoprovozy Mercedes.


© 2024 ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR KARLOVY VARY