ARCHITEKTONICKÝ
ATELIÉR KARLOVY VARY

Kamenné lázně - Teplice

Komplexní rekonstrukce a dostavba památkově chráněné budovy z let 1996 – 1998. Projekt řešil celkovou rekonstrukci secesních interiérů centrálních vstupních a komunikačních prostor objektu, rekonstrukci společenských prostor, léčebných prostor a pokojů. Součástí stavby bylo nové technologické vybavení objektu včetně kuchyně a výdejen jídla. Podstatný rozsah stavby tvořilo stavebně technické řešení odstranění a regulace podzemních vod v suterénech objektu. 


© 2024 ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR KARLOVY VARY